Děkujeme vám za zájem o naše pravidla gdpr

Tento informační dokument popisuje zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jen „Subjekt údajů“) ve společnosti WERNOT a.s. (dále jen „Společnost“), a to zejména v souvislosti s jejich návštěvou webových stránek a s jejich reakcí prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách realitního projektu Dubská Pole na adrese www.dubskapole.cz, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Tento informační dokument je výtahem základních významných informací, přičemž Společnost detailněji popisuje a proces zpracování osobních údajů aktualizuje v rámci Organizačních pravidel Společnosti, kterým je Interní směrnice o zpracování a ochraně osobních údajů.

1        Účel zpracování osobních údajů
1.1        Společnost prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje Subjektu údajů pouze pro následující účely:

·        Zpracování požadavku a komunikace s klientem na základě zaslaného požadavku vyplněním elektronického kontaktního formuláře

·        Objednávka/Poptávka/Nákup produktu či služby Společnosti a související jednání

·        Nabídka produktů Společnosti, obchodní a marketingová sdělení Společnosti

2        Zpracovávané osobní údaje

2.1        Společnost prohlašuje, že bude zpracovávat následující osobní údaje Subjektu údajů (dále jen „Materiál“):
            Jméno a příjmení, titul
            Telefonní a e-mailový kontakt
            Adresa
            Další dobrovolně sdělené informace

2.2        Společnost prohlašuje, že bude zpracovávat Materiál pouze v rozsahu dle odst. 3.1 na základě požadavku Subjektu údajů, tj. reakce na uveřejněnou nabídku Společnosti pro účely marketingových sdělení po dobu tří let, přičemž udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a odvolatelné. V případě následného uzavření smluvního ujednání k produktu či službě Společnosti bude Materiál zpracováván po dobu nezbytně nutnou pro plnění smluvního vztahu a po dobu nezbytně nutnou z hlediska archivace dokumentů vyplývající z jiných zákonů a požadavků. Po uplynutí této výše uvedené doby bude Materiál skartován.

2.3        Společnost dále upozorňuje, že při návštěvě webových stránek může shromažďovat technické informace, jako například adresu IP, typ internetového prohlížeče či podrobnosti o obsahu, který Subjekt údajů navštíví na www.dubskapole.cz, kdy tato webová stránka shromažďuje standardní internetové protokolové a technické údaje, které měří a zlepšují efektivitu této webové stránky, pomáhají diagnostikovat problémy se serverem, spravují tuto webovou stránku, zjišťují, odkud přichází návštěvnost webových stránek a identifikují uživatele. Shromažďujeme také další informace prostřednictvím www.dubskapole.sk, například aktivity a předvolby pro využití webových stránek, známé také jako demografické nebo profilové údaje. V této souvislosti používáme ke shromažďování těchto informací "cookies".

3        Prohlášení a povinnosti Společnosti

3.1        Společnost se zavazuje zachovávat důvěrnost a mlčenlivost u poskytnutého Materiálu.

3.2        Společnost prohlašuje, že bude Materiál zpracovávat ona sama jako Správce a její obchodní partneři či externí spolupracovníci Společnosti vykonávající činnosti na základě smluvního ujednání se Společností.

3.3        Společnost se zavazuje použít Materiál formou jeho shromažďování, zpracovávání a uložení v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

3.4        Společnost se zavazuje přenést závazek vyplývající odstavce 4.3 také na své zaměstnance a smluvní partnery, pokud tito budou s Materiálem nakládat.

3.5        Materiál Subjektu údajů bude uchováván v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné) a zpracováván manuálně či automatizovaně v informačních systémech.

4        Práva Subjektu údajů

4.1        Subjekt údajů má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to písemnou formou zaslanou na adresu sídla Společnosti či elektronickou formou zaslanou na e-mail: info@wernot.cz

4.2        Subjekt údajů má dále právo na přenositelnost Materiálu, opravu Materiálu, výpis zpracovávaného Materiálu a právo na podání námitky či stížnosti ke zpracování osobních údajů.